TOP
Love Psychology

Alles over bindingsangst; kenmerken, fases en verschil man – vrouw

Bindingangst:"kenmerken, het ontstaan, verloop van je relatie en de verschillen tussen man en vrouw.

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 22 minuten van je tijd in beslag.

Bindingsangst. Het kan knap lastig zijn als je er zelf last van hebt of je partner. Kennis opdoen is key wil je het begrijpen en er vanaf komen. Daarom dit artikel met een hoop insights over bindingangst.

Wat is bindingsangst?

Bindingsangst is een term die wordt gebruikt om de angst of terughoudendheid te beschrijven die iemand kan ervaren bij het aangaan van langdurige verbintenissen, zoals een romantische relatie of een serieuze toewijding. Mensen met bindingsangst kunnen aarzelen om zich emotioneel te binden of zich te committeren aan een partner. Ze kunnen zich angstig, overweldigd of verstikt voelen door de gedachte aan langdurige verbintenissen en kunnen vaak moeite hebben met het aangaan van diepe emotionele banden. De oorzaken van bindingsangst kunnen variëren, van eerdere traumatische ervaringen tot angst voor verlies van vrijheid of onafhankelijkheid.

Het is belangrijk op te merken dat bindingsangst geen officieel erkende klinische aandoening is, maar eerder een term die wordt gebruikt om een veelvoorkomend probleem in relaties te beschrijven.

Bindingangst symptomen

Kenmerken of symptomen van iemand met bindingsangst kunnen zijn:

 1. Vermijding van toewijding: ze hebben de neiging om te aarzelen bij het aangaan van langdurige verbintenissen of het definiëren van de relatie.
 2. Angst voor afhankelijkheid: ze kunnen angstig reageren op het idee om emotioneel afhankelijk te zijn van een partner en hebben moeite met het tonen van kwetsbaarheid.
 3. Behoefte aan ruimte en onafhankelijkheid: ze hechten veel waarde aan persoonlijke vrijheid en kunnen moeite hebben met het opgeven van hun onafhankelijkheid in een relatie.
 4. Onvoorspelbaarheid in relaties: ze kunnen inconsistente signalen afgeven, zoals warmte en genegenheid afwisselen met afstandelijkheid en terughoudendheid.
 5. Angst voor verlies van identiteit: ze zijn bang dat ze zichzelf zullen verliezen in een relatie en hun eigen behoeften en interesses zullen opgeven.
 6. Sterke focus op tekortkomingen van de partner: ze kunnen zich concentreren op de negatieve aspecten van een partner om afstand te creëren en hun angst voor verbintenis te rechtvaardigen.
 7. Moeite met vertrouwen en intimiteit: ze kunnen moeite hebben om anderen te vertrouwen en emotioneel intiem te zijn. Ze houden vaak een zekere afstand in relaties.

Extreme bindingsangst symptomen

Extreme bindingsangst kan zich manifesteren in verschillende symptomen en gedragingen.

 1. Vermijding van relaties: personen met extreme bindingsangst kunnen zichzelf volledig isoleren van romantische relaties. Ze vermijden het aangaan van diepere verbintenissen en kunnen angstig worden bij het idee van intieme betrokkenheid.
 2. Constante twijfel en onzekerheid: ze hebben voortdurende twijfels en onzekerheden over hun eigen gevoelens en die van hun partner. Ze kunnen zichzelf voortdurend afvragen of ze echt van hun partner houden, of ze wel genoeg van hen houden, en of ze de juiste keuze maken door in de relatie te blijven.
 3. Sabotage van relaties: personen met extreme bindingsangst kunnen onbewust hun eigen relaties saboteren. Ze kunnen afstandelijk gedrag vertonen, conflicten creëren, hun partner testen of zelfs vreemdgaan. Dit komt voort uit een diepgewortelde angst voor nabijheid en intimiteit.
 4. Onvermogen om zich kwetsbaar op te stellen: ze vinden het moeilijk om zich emotioneel open te stellen en zich kwetsbaar op te stellen in relaties. Ze kunnen hun gevoelens verbergen, hun partner op afstand houden en moeite hebben met het delen van diepere emoties en ervaringen.
 5. Onvermogen om langdurige relaties aan te gaan: personen met extreme bindingsangst hebben vaak moeite om langdurige en stabiele relaties aan te gaan. Ze kunnen snel afstand nemen of de relatie beëindigen zodra de intimiteit toeneemt of de relatie serieuzer wordt.

Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van extreme bindingsangst variëren van persoon tot persoon en dat het een complexe aandoening is die professionele begeleiding en ondersteuning kan vereisen.

Inconsistent gedrag

Personen met bindingsangst kunnen inconsistente signalen afgeven. Ze kunnen perioden van intense nabijheid en genegenheid afwisselen met momenten van afstandelijkheid en terughoudendheid. Dit kan verwarrend zijn voor hun partner, omdat ze niet goed kunnen inschatten waar ze staan in de relatie.

Verder kunnen ze de behoefte hebben aan persoonlijke ruimte en individuele activiteiten benadrukken. Ze willen hun onafhankelijkheid behouden en ervoor zorgen dat ze niet te afhankelijk worden van hun partner. Ook kunnen ze terughoudend zijn om toekomstplannen te maken of te praten over de lange termijn. Ze leven meer in het moment en vermijden het maken van concrete toezeggingen voor de toekomst.

| Lees ook: Alles wat je wil weten over verlatingsangst |

Mannen met bindingsangst

Bindingsangst kan zich zowel bij mannen als vrouwen op verschillende manieren uiten, maar het is belangrijk op te merken dat individuele verschillen groot zijn en dat bindingsangst niet strikt gebonden is aan geslacht. Hier zijn enkele mogelijke verschillen in hoe bindingsangst zich kan manifesteren bij mannen en vrouwen, maar dit zijn algemene observaties en kunnen niet op iedereen van toepassing zijn:

Bij mannen:

 1. Terughoudendheid bij toewijding: mannen met bindingsangst kunnen moeite hebben om zich te binden aan een langdurige relatie. Ze kunnen terughoudend zijn om verdere stappen te nemen, zoals samenwonen, trouwen of gezamenlijke toekomstplannen maken.
 2. Vermijding van emotionele intimiteit: ze kunnen moeite hebben om diepe emotionele verbindingen aan te gaan en kunnen zich afstandelijk gedragen als het gaat om het uiten van emoties. Ze kunnen hun gevoelens voor zichzelf houden en moeite hebben om kwetsbaarheid te tonen.

Man met bindingsangst met rust laten

In sommige gevallen is het beter om een man met bindingsangst met rust te laten. Dit komt omdat bindingsangst een diepgewortelde angst is voor intieme betrokkenheid en het aangaan van langdurige relaties. Als een man duidelijk aangeeft dat hij ruimte nodig heeft of dat hij zich niet klaar voelt voor een diepere verbintenis, is het belangrijk om zijn grenzen te respecteren. Het is niet productief om hem te pushen of te dwingen om zich anders te voelen.

Communicatie is echter essentieel. Het is belangrijk om openlijk te praten over zijn bindingsangst en jouw behoeften en verwachtingen in de relatie. Als zijn bindingsangst de relatie negatief beïnvloedt en jouw welzijn aantast, moet je ook voor jezelf zorgen en overwegen wat het beste is voor jou op de lange termijn.

Vrouwen met bindingsangst

Bij vrouwen zie bindingsangst er net even anders uit:

 1. Angst voor afhankelijkheid: vrouwen met bindingsangst kunnen angstig zijn om zich emotioneel afhankelijk te maken van een partner. Ze kunnen moeite hebben met het vertrouwen op anderen en de angst hebben om hun onafhankelijkheid en autonomie te verliezen.
 2. Overanalyseren van de relatie: vrouwen met bindingsangst kunnen de neiging hebben om de relatie en de gevoelens van hun partner voortdurend te analyseren. Ze kunnen twijfelen aan hun eigen gevoelens en zich zorgen maken over de toekomst van de relatie.

Hoewel er enkele mogelijke verschillen zijn in hoe bindingsangst zich kan uiten bij mannen en vrouwen, is het belangrijk om te onthouden dat deze verschillen niet absoluut zijn en dat individuele variatie groot is. Het kan ook voorkomen dat mannen en vrouwen vergelijkbare gedragspatronen en emoties ervaren in relatie tot bindingsangst. Elke persoon met bindingsangst kan unieke uitdagingen en manieren van uiten hebben, ongeacht hun geslacht.

Vrouw met bindingsangst met rust laten

Afhankelijk van de omstandigheden en de behoeften van beide mensen, kan het verstandig zijn om een vrouw met bindingsangst met rust te laten. Vrouwen met bindingsangst ervaren vaak diepe angst voor intimiteit en commitment. Als een vrouw duidelijk aangeeft dat ze ruimte nodig heeft of niet klaar is voor een diepere verbintenis, is het belangrijk om haar grenzen te respecteren.

Het aandringen bij een vrouw met bindingsangst kan leiden tot meer angst en weerstand, waardoor de relatie uiteindelijk schade kan oplopen. Het is essentieel om begripvol en geduldig te zijn, en haar de tijd en ruimte te geven die ze nodig heeft om zich comfortabel te voelen binnen de relatie.

Desalniettemin blijft communicatie van groot belang. Door openlijk te praten over haar bindingsangst en jouw behoeften en verwachtingen, kun je een beter begrip ontwikkelen van elkaars gevoelens en angsten. Dit kan dienen als basis voor een gezonde en ondersteunende relatie.

Verliefd op iemand met bindingsangst

Wanneer je verliefd bent op iemand met bindingsangst, ervaar je mogelijk een mengeling van emoties en uitdagingen. Je voelt een sterke emotionele aantrekkingskracht tot die persoon, maar je merkt ook dat ze terughoudend zijn om zich volledig aan de relatie te committeren.

Het kan frustrerend zijn omdat je verlangt naar een diepere verbinding en een gevoel van veiligheid en stabiliteit in de relatie. Je probeert misschien toenadering te zoeken en je emoties te uiten, maar de persoon met bindingsangst kan afstandelijk, onvoorspelbaar of angstig reageren.

Soms voel je je afgewezen of onzeker over je eigen waarde, omdat je de neiging hebt de afstandelijkheid persoonlijk op te vatten. Je kunt jezelf afvragen waarom ze zich niet openstellen voor liefde en intimiteit, en of er iets is dat je kunt doen om ze gerust te stellen.

Het kan ook uitdagend zijn om een balans te vinden tussen je eigen behoeften en het begrijpen van de angsten en onzekerheden van de persoon met bindingsangst. Je wilt ze steunen en begrip tonen, maar tegelijkertijd heb je zelf ook emotionele vervulling nodig.

Het is belangrijk om communicatie open te houden en je gevoelens en behoeften op een respectvolle manier te uiten. Onthoud dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om iemands bindingsangst te genezen of op te lossen. Uiteindelijk moeten beide personen bereid zijn om aan de (toekomstige) relatie te werken en zich open te stellen voor verandering en groei.

Hoe ontstaat bindingsangst?

De oorzaken van bindingsangst kunnen complex zijn en kunnen variëren van persoon tot persoon. Er zijn echter enkele mogelijke factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan van bindingsangst:

 1. Eerdere negatieve ervaringen: mensen die teleurgesteld, gekwetst of verlaten zijn in eerdere relaties, kunnen bindingsangst ontwikkelen als een manier om zichzelf te beschermen tegen herhaalde pijn of afwijzing.
 2. Angst voor verlies van vrijheid: sommige mensen hebben sterke behoeften aan autonomie en onafhankelijkheid. Ze kunnen bindingsangst ontwikkelen omdat ze bang zijn dat een langdurige verbintenis hun vrijheid zal beperken.
 3. Angst voor intieme relaties: mensen met bindingsangst kunnen moeite hebben om emotioneel intiem te zijn en zich kwetsbaar op te stellen. Dit kan voortkomen uit diepgewortelde onzekerheden, angst voor afhankelijkheid of angst voor verlies van controle.
 4. Onzekerheid over eigenwaarde: personen met een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen kunnen bindingsangst ontwikkelen omdat ze geloven dat ze niet waardig zijn van liefde en toewijding. Ze kunnen zichzelf beschermen door zich niet te binden aan anderen.
 5. Opvoeding en hechtingsstijl: vroege ervaringen in de kindertijd, zoals inconsistentie in verzorging, afwijzing of verwaarlozing, kunnen van invloed zijn op de hechtingsstijl van een persoon. Mensen met een vermijdende of angstige hechtingsstijl lopen mogelijk een verhoogd risico op bindingsangst.

Trauma mogelijke oorzaak

Ook trauma kan een mogelijke oorzaak zijn van bindingsangst. Traumatische ervaringen uit het verleden kunnen diepgaande invloed hebben op iemands vermogen om zich emotioneel te binden en vertrouwen op te bouwen in relaties. Hier zijn enkele manieren waarop trauma bindingsangst kan veroorzaken:

 1. Verlies van vertrouwen: traumatische gebeurtenissen, zoals verraad, misbruik of emotionele verwaarlozing, kunnen het vertrouwen van een persoon in anderen ernstig beschadigen. Ze kunnen moeite hebben om anderen te vertrouwen en zichzelf kwetsbaar op te stellen in een relatie.
 2. Angst voor herhaling: als iemand een traumatische relatie heeft meegemaakt, kan dit leiden tot angst voor herhaling van soortgelijke pijnlijke ervaringen. Ze kunnen bindingsangst ontwikkelen als een manier om zichzelf te beschermen tegen mogelijke herhaling van traumatische gebeurtenissen.
 3. Hyperalertheid en vermijding: mensen die trauma hebben ervaren, kunnen hyperalertheid ontwikkelen voor tekenen van gevaar of dreiging in relaties. Ze kunnen zich terugtrekken, vermijdingsgedrag vertonen of moeite hebben om zich emotioneel te verbinden om potentiële pijn te vermijden.
 4. Negatief zelfbeeld: traumatische ervaringen kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld en gevoelens van waardeloosheid. Mensen met een laag zelfbeeld kunnen moeite hebben om liefde en toewijding van anderen te accepteren, wat bindingsangst kan veroorzaken.
 5. Onverwerkte emoties: onverwerkte emoties uit traumatische ervaringen kunnen zich manifesteren in relaties en bindingsangst veroorzaken. Onbewuste angsten, woede, verdriet of schaamte kunnen interfereren met het vermogen om zich emotioneel te binden.

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen die trauma heeft ervaren bindingsangst ontwikkelt. De reactie op trauma is individueel en kan variëren.

| Lees ook: Bindingsangst of verlatingsangst? Je geboorte mogelijke oorzaak |

Bindingsangst of niet verliefd?

Het kan soms lastig zijn om onderscheid te maken tussen bindingsangst en het feit dat iemand gewoon niet verliefd op je is. Beide situaties kunnen vergelijkbare gedragingen vertonen, zoals terughoudendheid om een relatie aan te gaan of emotioneel betrokken te raken. Hier zijn enkele factoren waarmee je rekening kunt houden om een beter begrip te krijgen:

 1. Patroon van angst: bindingsangst is een patroon dat zich manifesteert in verschillende relaties. Als je merkt dat de persoon consistent terughoudendheid vertoont of moeite heeft met intieme relaties, ook in het verleden, kan bindingsangst een mogelijke verklaring zijn.
 2. Gedrag in andere relaties: kijk naar hoe de persoon zich gedraagt in andere relaties, zoals vriendschappen of familiebanden. Als ze in het algemeen problemen hebben om zich emotioneel te verbinden met anderen, kan bindingsangst een rol spelen.
 3. Communicatie: praat openlijk met de persoon over hun gevoelens en intenties. Vraag naar hun zorgen en angsten met betrekking tot relaties. Als ze specifieke zorgen noemen over het aangaan van een verbintenis, kan dit wijzen op bindingsangst. Maar wanneer er twijfels worden uitgesproken over jou als persoon of jullie compatibility, dan kan het zijn dat hij of zij niet verliefd op je is.
 4. Emotionele beschikbaarheid: let op of de persoon in staat is om emotioneel beschikbaar te zijn. Als ze consequent afstandelijk, afwezig of vermijdend zijn in hun emotionele betrokkenheid, kan dit wijzen op bindingsangst.
 5. Reactie op nabijheid: merk op hoe de persoon reageert op toenadering en toenemende intimiteit. Als ze paniek, angst of het verlangen naar onafhankelijkheid vertonen wanneer de relatie zich verdiept, kan bindingsangst in het spel zijn.

Fases bindingsangst

Het is belangrijk op te merken dat de ervaringen in relaties met bindingsangst sterk kunnen variëren van persoon tot persoon. Er is geen strikte blauwdruk voor de fases die worden doorlopen, maar hier zijn enkele veelvoorkomende patronen die kunnen voorkomen. Daarna zullen we in dit artikel specifieker ingaan op de datingfase, aan het begin van een nieuwe relatie en hoe bindingsangst zich uit in een langere relatie:

 1. Aanvankelijke aantrekkingsfase: in het begin kan er sprake zijn van sterke aantrekkingskracht en passie. Beide partners voelen zich aangetrokken tot elkaar en genieten van de opwinding van het begin van de relatie.
 2. Intimiteitsfase: naarmate de relatie vordert, kan bindingsangst naar voren komen. De persoon met bindingsangst kan terughoudendheid of angst ervaren wanneer de relatie zich verdiept en er meer emotionele betrokkenheid ontstaat. Ze kunnen beginnen afstand te nemen, zich terug te trekken of de behoefte aan onafhankelijkheid te benadrukken.
 3. Vermijdingsfase: in deze fase kan de persoon met bindingsangst neigen naar het vermijden van intieme momenten en diepgaande emotionele verbinding. Ze kunnen afstandelijk gedrag vertonen, excuses maken om samen te zijn of gevoelens van angst en onbehagen uiten.
 4. Cyclus van toenadering en terugtrekking: dit is een veelvoorkomend patroon bij bindingsangst. De persoon met bindingsangst kan zich periodiek openstellen voor nabijheid en intimiteit, maar zich dan weer terugtrekken uit angst of onzekerheid. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en verwarring bij beide partners.
 5. Reflectie en groei: sommige mensen met bindingsangst kunnen op een gegeven moment de behoefte voelen om aan zichzelf te werken en hun bindingsangst aan te pakken. Dit kan leiden tot een fase van reflectie, zelfonderzoek en mogelijk professionele hulp zoeken om beter om te gaan met hun angsten en emotionele blokkades.

Het is belangrijk om te benadrukken dat deze fases niet lineair zijn en dat niet elke relatie met bindingsangst dezelfde patronen volgt. Elke persoon en relatie is uniek!

Daten met iemand met bindingangst

In het beginstadium van het daten kunnen mensen met bindingsangst terughoudendheid vertonen bij het ontwikkelen van diepe emotionele verbindingen. Ze kunnen voorzichtig zijn en langzaam te werk gaan, waardoor het proces van het opbouwen van een band wat langer duurt.

Iemand met bindingsangst kan zich afstandelijk gedragen en moeite hebben met het tonen van kwetsbaarheid. Ze kunnen hun gevoelens en gedachten afschermen en hun diepere emoties niet gemakkelijk delen. Dit kan ervoor zorgen dat de andere persoon zich onzeker voelt over de richting van de relatie.

Ook kunnen ze angstig zijn om de relatie te definiëren of om zichzelf als ‘in een relatie’ te labelen. Ze willen hun opties openhouden en vermijden om zich vast te leggen op één persoon.

Bindingangst aan het begin van een relatie

Bindingsangst aan het begin van een relatie kan verschillende dynamieken tussen twee personen creëren. Hier zijn enkele mogelijke scenario’s die zich kunnen voordoen:

 1. Terughoudendheid bij het definiëren van de relatie: iemand met bindingsangst kan aarzelen om de relatie officieel te maken of labels te gebruiken, zoals ‘vriend(in)’ of ‘partner’. Ze kunnen de relatie liever informeel houden om zichzelf open te houden voor andere mogelijkheden.
 2. Afstandelijkheid en vermijdingsgedrag: personen met bindingsangst kunnen afstandelijk gedrag vertonen, zoals het vermijden van diepgaande gesprekken over de toekomst of het vermijden van intimiteit en fysiek contact. Ze kunnen ook inconsistente signalen afgeven door perioden van intense versmelting af te wisselen met gereserveerdheid.
 3. Angst voor betrokkenheid tonen: iemand met bindingsangst kan terughoudend zijn om te laten zien dat ze geïnteresseerd zijn in de relatie. Ze kunnen bang zijn om te enthousiast of te afhankelijk over te komen en willen hun onafhankelijkheid behouden.
 4. Grote nadruk op persoonlijke ruimte: personen met bindingsangst kunnen sterk benadrukken dat ze behoefte hebben aan persoonlijke ruimte en individuele activiteiten. Ze kunnen moeite hebben om hun tijd en energie te delen met een partner.
 5. Onzekerheid over de toekomst: iemand met bindingsangst kan aarzelen om te praten over plannen op lange termijn of zich te committeren aan toekomstige gebeurtenissen. Ze kunnen de neiging hebben om in het heden te leven en moeite hebben met het maken van concrete toezeggingen.

Het is belangrijk om op te merken dat deze dynamieken niet altijd zwart-wit zijn en dat ze kunnen variëren afhankelijk van de individuen en de specifieke context van de relatie. Elke persoon met bindingsangst kan zijn of haar angst op een andere manier uiten.

Bindingsangst tijdens lange relatie

Wanneer partners al lange tijd samen zijn en er nog steeds sprake is van bindingsangst, kan dit zich op verschillende manieren manifesteren. Hier zijn enkele mogelijke manieren waarop bindingsangst zich kan uiten in een langdurige relatie:

 1. Emotionele afstandelijkheid: de persoon met bindingsangst kan moeite hebben om diepe emotionele verbindingen aan te gaan. Ze kunnen zich terugtrekken en hun gevoelens en gedachten voor zichzelf houden, waardoor er een zekere afstand ontstaat tussen hen en hun partner.
 2. Angst voor toewijding: zelfs na lange tijd samen te zijn, kan de persoon met bindingsangst aarzelen om zich volledig toe te wijden aan de relatie. Ze kunnen terughoudend zijn om verdere stappen te zetten, zoals samenwonen, trouwen of gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid nemen.
 3. Onzekerheid over de toekomst: Personen met bindingsangst kunnen moeite hebben om plannen op lange termijn te maken of te praten over de toekomst van de relatie. Ze kunnen onzeker zijn over waar de relatie naartoe gaat en angstig zijn om zich te binden aan een bepaalde toekomstvisie.
 4. Vermijding van diepgaande gesprekken: ze kunnen vermijdingsgedrag vertonen als het gaat om het bespreken van belangrijke onderwerpen of het uiten van diepgaande emoties. Ze kunnen proberen pijnlijke of moeilijke gesprekken te vermijden om de emotionele intimiteit te vermijden.
 5. Onrust of twijfel: personen met bindingsangst kunnen zich constant zorgen maken over de relatie en twijfelen aan hun gevoelens. Ze kunnen innerlijke conflicten ervaren tussen de wens om dichtbij hun partner te zijn en de angst voor verbintenis.
 6. Behoefte aan ruimte en autonomie: ze kunnen nog steeds sterke behoeften hebben aan persoonlijke ruimte en individuele activiteiten. Ze willen hun onafhankelijkheid behouden en ervoor zorgen dat ze niet te afhankelijk worden van hun partner, zelfs na lange tijd samen te zijn.

Veel partners

Mensen met bindingsangst kunnen verschillende patronen vertonen als het gaat om het aangaan en beëindigen van relaties. Sommige mensen met bindingsangst kunnen de neiging hebben om frequent van partner te wisselen. Dit kan voortkomen uit hun angst om zich echt aan iemand te binden en de behoefte om hun onafhankelijkheid en vrijheid te behouden. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen bij langdurige verbintenissen en moeite hebben om zich te committeren aan een enkele persoon.

Angst en onzekerheid

Aan de andere kant kunnen mensen met bindingsangst ook vasthouden aan relaties, zelfs als ze ongelukkig zijn, vanwege hun angst om alleen te zijn of de angst om een partner te verliezen. Ze kunnen gevangen zitten in een cyclus van twijfel en vermijding, waarbij ze onzeker zijn over hun relatie, maar toch blijven uit angst voor verandering.

Het is belangrijk om te beseffen dat bindingsangst complex is en dat niet iedereen met bindingsangst hetzelfde gedrag vertoont. Sommige mensen met bindingsangst kunnen stabiele, langdurige relaties hebben, terwijl anderen mogelijk vaker van partner wisselen. Het is afhankelijk van de individuele ervaringen, persoonlijkheidskenmerken en de manier waarop de bindingsangst zich bij een specifiek persoon manifesteert.

Bindingsangst versus verlatingsangst

Bindingsangst en verlatingsangst zijn twee kanten van dezelfde medaille. Hiermee wordt bedoeld dat beide begrippen voortkomen uit angsten en onzekerheden met betrekking tot intieme relaties, zij het op verschillende manieren.

Bindingsangst verwijst naar de angst om zich emotioneel te binden of te hechten aan een partner. Mensen met bindingsangst kunnen moeite hebben met het aangaan van langdurige relaties, zich emotioneel afstandelijk gedragen en terughoudend zijn bij het tonen van kwetsbaarheid.

Verlatingsangst daarentegen verwijst naar de angst om verlaten of afgewezen te worden door een partner. Mensen met verlatingsangst hebben vaak diepe angsten en onzekerheden over hun eigen waarde en geliefdheid. Ze kunnen zich vastklampen aan hun partner uit angst om in de steek gelaten te worden, zich zorgen maken over afwijzing en constant geruststelling en bevestiging nodig hebben.

Hoewel bindingsangst en verlatingsangst op het eerste gezicht tegenovergestelde lijken, hebben ze vaak een onderliggende verbinding. Beide angsten kunnen voortkomen uit onzekerheid, negatieve overtuigingen over relaties, angst voor kwetsbaarheid en eerdere negatieve ervaringen in relaties. Ze kunnen elkaar ook versterken, waarbij de ene angst de andere kan triggeren en vice versa.

In een relatie kunnen mensen met bindingsangst en verlatingsangst een soort dans van afstand en nabijheid aangaan. De persoon met bindingsangst kan afstand nemen om zichzelf te beschermen tegen de angst om te worden verlaten, terwijl de persoon met verlatingsangst kan proberen de nabijheid te vergroten uit angst om in de steek gelaten te worden. Deze dynamiek kan leiden tot uitdagingen en conflicten in de relatie. Gek genoeg zijn het juist deze personen die elkaar aantrekken.

Komt iemand met bindingsangst terug?

Het is mogelijk dat een partner met bindingsangst die de relatie heeft verbroken of ervoor is weggelopen, op een later moment weer terugkomt. Mensen met bindingsangst kunnen vaak worstelen met conflicterende gevoelens en verlangens. Ze kunnen zich aangetrokken voelen tot intimiteit en verbinding, maar tegelijkertijd angstig zijn voor de mogelijke risico’s en kwetsbaarheden die gepaard gaan met een relatie.

In sommige gevallen kan de persoon met bindingsangst na een periode van afstand en reflectie beseffen dat ze de relatie missen of dat ze de angst onder ogen willen zien en eraan willen werken. Ze kunnen tot het besef komen dat ze bereid zijn om de uitdagingen aan te gaan en te groeien op het gebied van intimiteit en verbinding.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit niet altijd het geval is. Mensen met bindingsangst kunnen ook moeite hebben met het aangaan van langdurige en diepgaande relaties, zelfs na een periode van afstand. Het is afhankelijk van de individuele omstandigheden, de bereidheid van de persoon om aan zichzelf te werken en de mate waarin ze kunnen omgaan met hun bindingsangst.

Als je partner met bindingsangst is vertrokken en je twijfelt of hij of zij zal terug komen, is het raadzaam om open en eerlijke communicatie te behouden en je eigen behoeften en grenzen te respecteren. Het kan ook nuttig zijn om zelf ondersteuning te zoeken bij vrienden, familie of een therapeut om je emoties te verwerken en te bepalen wat het beste is voor jouw eigen welzijn en geluk.

Bindingsangst overwinnen

Het is mogelijk om bindingsangst te overwinnen, maar het proces kan variëren afhankelijk van de persoon en de specifieke oorzaken van de bindingsangst. Hier zijn enkele algemene stappen die kunnen helpen bij het overwinnen van bindingsangst:

 1. Zelfbewustzijn ontwikkelen: het is belangrijk om je bewust te worden van je eigen angsten en emoties met betrekking tot intieme relaties. Dit kan inhouden dat je dieper in jezelf graaft om te begrijpen waar je bindingsangst vandaan komt en welke specifieke angsten en overtuigingen eraan ten grondslag liggen.
 2. Therapie of coaching: het werken met een professionele therapeut kan zeer nuttig zijn bij het overwinnen van bindingsangst. Een therapeut kan je helpen om de oorzaken van je angst te begrijpen, negatieve denkpatronen aan te pakken en gezonde copingmechanismen en relatievaardigheden te ontwikkelen.
 3. Zelfzorg: het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en aan je eigen behoeften te voldoen. Dit kan betekenen dat je tijd neemt voor zelfreflectie, ontspanning, hobby’s en activiteiten die je gelukkig maken. Door jezelf centraal te stellen, kun je je zelfvertrouwen vergroten en een sterkere basis creëren voor gezonde relaties.
 4. Stapsgewijze blootstelling aan relaties: het kan helpen om stapsgewijs je comfortzone te vergroten door geleidelijk aan intieme relaties aan te gaan. Begin met het opbouwen van vriendschappen en het oefenen van openheid en kwetsbaarheid in kleine stappen. Geleidelijk aan kun je jezelf blootstellen aan meer diepgaande relaties, terwijl je tegelijkertijd je angst onder controle houdt.
 5. Communicatie en assertiviteit: werk aan het ontwikkelen van gezonde communicatievaardigheden en assertiviteit. Dit omvat het uiten van je behoeften, grenzen en angsten aan je partner, terwijl je ook openstaat voor hun behoeften en gevoelens. Het vermogen om jezelf uit te drukken en te communiceren binnen een relatie kan helpen bij het opbouwen van vertrouwen en veiligheid.

Het overwinnen van bindingsangst kan een proces zijn dat tijd en geduld vergt. Het is belangrijk om jezelf de ruimte te geven om te groeien en om ondersteuning te zoeken wanneer dat nodig is. Onthoud dat iedereen uniek is en dat de voortgang op verschillende manieren kan verlopen. Met de juiste inzet en begeleiding is het mogelijk om bindingsangst te overwinnen en gezonde, bevredigende relaties aan te gaan.

Mogen we je wat vragen?

Heeft dit artikel jou geholpen? Dan willen we je graag iets terugvragen. We zouden het enorm waarderen als je ons bereik helpt te vergroten. Op Instagram en Facebook delen we dagelijks inspiratie, quotes en meer, maar let op: hier moet je waarschijnlijk vanaf dit jaar € 11 euro lidmaatschap voor gaan betalen. Zie dit artikelTelegram daarentegen is en blijft gratis. Hier is ook geen sprake van censuur. We zouden het enorm waarderen als je ons op alle drie de kanalen volgt zodat we zoveel mogelijk mensen bewuster mogen maken. Thanks for the support! 

Vidya Facebook
Vidya Instagram
Vidya Telegram

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *