TOP
Trauma Talk

Trauma verwerken: een pad naar herstel & veerkracht

Trauma verwerken

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 22 minuten van je tijd in beslag.

Trauma is een ingrijpende gebeurtenis die diepe wonden kan achterlaten in het leven van een persoon. Trauma verwerken is een cruciale stap op weg naar heling en herstel. Gelukkig zijn er verschillende benaderingen en hulpbronnen beschikbaar om individuen te ondersteunen bij het verwerken van hun trauma. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van trauma verwerken verkennen, waaronder zelfhulp, EMDR, het verwerken van trauma uit het verleden, geboorte- en bevallingstrauma, seksueel trauma, de fases van trauma verwerken, het zelf verwerken van trauma, het verwerken van pesttrauma en het verwerken van jeugdtrauma.

Het is van cruciaal belang om traumaverwerking aan te pakken wanneer er sprake is van trauma, omdat het verwerken van trauma essentieel is voor het herstel en het bevorderen van het welzijn. Trauma kan diepgaande en langdurige gevolgen hebben voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid.

De gevolgen van onverwerkt trauma

Onverwerkte trauma’s kunnen leiden tot intense emotionele pijn, angst, depressie, slaapproblemen, moeilijkheden in relaties en het belemmeren van het dagelijks functioneren. We hebben een uitgebreid artikel geschreven over de symptomen van onverwerkt trauma: Onverwerkt trauma symptomen; de rol van het zenuwstelsel – Vidya

Door actief aan traumaverwerking te werken, kan het individu de negatieve gevolgen van het trauma verminderen en een gezonde basis leggen voor toekomstig welzijn. Het helpt individuen om de emotionele last en de belemmerende overtuigingen die het trauma met zich meebrengt, los te laten. Het stelt hen in staat om de controle over hun leven terug te krijgen, veerkracht op te bouwen en nieuwe manieren van coping te ontwikkelen. Je kunt innerlijke wonden genezen en de weg vrijmaken voor persoonlijke groei, herstel van eigenwaarde en het opbouwen van gezonde relaties.

Trauma uit verleden verwerken

Trauma uit het verleden kan een langdurige impact hebben op het welzijn van een persoon. Het verwerken van dit soort trauma begint met het erkennen en aangaan van de pijnlijke ervaringen. Professionele hulp, zoals therapie of counseling, kan een waardevol middel zijn om individuen te ondersteunen bij het verkennen en verwerken van diepgewortelde trauma’s. Het is een proces van bewustwording, acceptatie en het creëren van nieuwe perspectieven.

Trauma jeugd verwerken

Jeugdtrauma kan langdurige gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van een individu. Het verwerken van jeugdtrauma is een complex proces dat diepgaande emotionele en psychologische veranderingen vereist. Het betrekken van een ervaren therapeut kan cruciaal zijn om de onderliggende oorzaken van jeugdtrauma aan te pakken en een veilige omgeving te bieden voor het verwerken van de pijnlijke herinneringen. Dit proces omvat vaak het herkennen van de impact van het trauma, het doorlopen van rouw en verdriet, het cultiveren van zelfcompassie en het ontwikkelen van gezonde coping mechanismen.

Trauma verwerken zelfhulp

Kun je de gevolgen van trauma zelf oplossen? Het betekent in elk geval dat je actief betrokken bent bij je eigen helingsproces en met je zenuwstelsel aan de slag moet. Zelfhulpmethoden omvatten het bijhouden van een dagboek, meditatie, ademhalingsoefeningen, lichaamswerk, creatieve expressie en het cultiveren van zelfzorggewoonten. Door dit te integreren in het dagelijks leven kunnen mensen de emotionele last van het trauma verminderen en veerkracht opbouwen.

Traumaverwerking begint bij je lijf

De uitspraak The body keeps the score is afkomstig van trauma-expert Bessel van der Kolk en dient tevens als titel van zijn boek. Deze uitspraak verwijst naar de opslag van trauma in het lichaam. Hoewel het zeker nuttig kan zijn om vele uren door te brengen op de sofa van een psycholoog, is het uiteindelijk ook noodzakelijk om met het lichaam zelf aan de slag te gaan. Trauma laat namelijk een blijvende indruk achter in het lichaam. Onverwerkt trauma komt altijd weer naar voren in de vorm van symptomen en signalen in het lichaam. Wil je dus zelf aan de slag met traumaverwerking, dan zul je óók met je lichaam aan de slag moeten. Om precies te zijn; met je zenuwstelsel.

De rol van het zenuwstelsel

Onderzoek van Anne Marsman laat zien dat ingrijpende ervaringen (trauma’s) impact hebben op psyche én lichaam.

 • Er is een lichamelijk resultaat meetbaar dat in verband wordt gebracht met traumatische ervaringen
 • Impact wordt via het lijf ervaren: verhoogde stressgevoeligheid & stress-reactiviteit (hoger dan mensen zonder ingrijpende jeugdervaringen)

Wanneer zich een traumatische of pijnlijke gebeurtenis voordoet, komt er een enorme hoeveelheid energie vrij in je lichaam. Echter, deze energie wordt geblokkeerd of bevroren, omdat je in een overlevingsmodus terechtkomt. Je lichaam bestaat uit een netwerk van verschillende zenuwstelsels en de vrijgekomen energie door trauma komt in het systeem waarin je alleen maar kunt ademhalen. Overleven dus. Deze energie blijft vastzitten en wordt bevroren, wat problemen veroorzaakt. In tegenstelling tot dieren, die na een levensbedreigende situatie trillen om de energie te laten ontsnappen, is dit niet mogelijk in de overlevingsmodus. De energie blijft vastzitten. Hoe dit precies werkt, leggen we uitgebreid uit in dit artikel: Onverwerkt trauma symptomen; de rol van het zenuwstelsel – Vidya.

Het zenuwstelsel kalmeren

Je zenuwstelsel is verantwoordelijk voor alles – je cellen, bloedvaten, immuunsysteem, endocriene systeem, spierstelsel, spijsvertering, hersenen en signaalroutes in de hersenen… alles!

Een uitdaging is dat we vaak geneigd zijn om symptomen van fysieke stress direct aan te pakken. We proberen externe oplossingen te vinden, zoals hulpmiddelen, medicatie of andere middelen. Hierdoor realiseren we ons niet dat echte en blijvende verandering alleen kan plaatsvinden als we zelf de sleutel in handen nemen om ons zenuwstelsel te kalmeren. Dus als je voor zelfhulp kiest bij traumaverwerking, begin dan bij je zenuwstelsel.

Zelf je trauma verwerken via het zenuwstelsel

Onze gerespecteerde partner Bureau Breinfijn heeft een geweldig programma ontwikkeld waarmee je leert je zenuwstelsel te kalmeren in slechts 21 dagen. In de 21-daagse komt de ingang van het lichaam via het zenuwstelsel aan bod, als ook de tools om de focus van je lichamelijke spanningsklachten af te krijgen. Dit leer je allemaal lekker laagdrempelig online, via praktische oefeningen, maar je krijgt ook een live online coaching call waarin al je vragen over het zenuwstelsel en herstelproces worden beantwoord. Bekijk hier het programma: 21 Daagse Kalmeer je Zenuwstelsel.

Fasen van trauma verwerken

Of je trauma zelf wil verwerken of met behulp van een professional, het is altijd een proces dat verschillende fasen omvat.

 1. Erkenning en bewustwording: in deze fase erkent het individu dat er sprake is van trauma en wordt zich bewust van de impact ervan op zijn leven. Het omvat het identificeren van de symptomen, emoties en gedachten die verband houden met het trauma.
 2. Veiligheid en stabilisatie: het creëren van een veilige omgeving is essentieel voor traumaverwerking. Dit omvat het opbouwen van externe veiligheid door middel van ondersteunende relaties, een stabiele leefomgeving en het implementeren van gezonde copingmechanismen om met de gevolgen van het trauma om te gaan.
 3. Het uiten en exploreren van emoties: in deze fase worden de onderdrukte emoties die verband houden met het trauma geuit en verkend. Dit kan gepaard gaan met intense gevoelens van verdriet, woede, angst en verwarring. Het individu wordt aangemoedigd om deze emoties op een veilige manier te uiten, zoals door middel van therapie, creatieve expressie of het delen met vertrouwde personen.
 4. Het opnieuw kaderen van de ervaring: het individu begint het trauma opnieuw te interpreteren en betekenis te geven aan wat er is gebeurd. Dit omvat het uitdagen van negatieve overtuigingen die het gevolg zijn van het trauma en het ontwikkelen van nieuwe, gezondere perspectieven. Het kan ook het vinden van zingeving en groei in het licht van het trauma omvatten.
 5. Integratie en acceptatie: in deze fase begint het individu het trauma te integreren in zijn levensverhaal en identiteit. Het betekent acceptatie van wat er is gebeurd en het loslaten van eventuele schuldgevoelens of schaamte die verband houden met het trauma. Het individu begint een nieuw evenwicht te vinden tussen het trauma en de rest van zijn leven.
 6. Hervatten van het dagelijks leven: naarmate het verwerkingsproces vordert, begint het individu weer betrokken te raken bij het dagelijks leven. Dit omvat het hervatten van werk, relaties, hobby’s en andere activiteiten die voorheen moeilijk waren als gevolg van het trauma. Het individu bouwt veerkracht op en ontwikkelt nieuwe vaardigheden om met uitdagingen om te gaan.
 7. Selfcare en groei: traumaverwerking is een continu proces dat onderhoud (selfcare) en groei vereist. Het individu blijft werken aan zelfzorg, het identificeren van eventuele resterende gevolgen van het trauma en het aanpakken van nieuwe uitdagingen die zich kunnen voordoen. Het individu blijft veerkracht opbouwen en groeit verder naarmate de tijd verstrijkt.

Het verwerken van trauma is een individueel proces en de duur en intensiteit van elke fase kunnen variëren. Het is belangrijk om geduldig en ondersteunend te zijn tijdens het traumaverwerkingsproces, en indien nodig professionele hulp te zoeken bij

Trauma verwerken EMDR

EMDR, oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is een therapeutische benadering die effectief is gebleken bij het verwerken van trauma. Deze techniek maakt gebruik van oogbewegingen, aanrakingen of auditieve stimulatie om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. EMDR helpt individuen om de emotionele lading van het trauma te verminderen en nieuwe, gezonde overtuigingen te ontwikkelen.

Het is een gestructureerde aanpak waarbij de persoon wordt gevraagd zich te concentreren op de traumatische herinnering terwijl ze tegelijkertijd worden blootgesteld aan bilaterale stimulatie, zoals oogbewegingen, tikken of auditieve signalen. Deze bilaterale stimulatie is bedoeld om de natuurlijke informatieverwerkingsmechanismen van de hersenen te activeren en te ondersteunen.

Hoe werkt EMDR?

Het EMDR-proces bestaat uit verschillende fasen:

 1. Intake en voorbereiding: in deze fase verzamelt de therapeut informatie over de traumatische ervaringen en beoordeelt of EMDR geschikt is voor de persoon. Er wordt ook gewerkt aan het opbouwen van een veilige therapeutische relatie en het aanleren van ontspanningstechnieken om te gebruiken tijdens de EMDR-sessies.
 2. Beoordeling: de persoon identificeert de specifieke herinnering of herinneringen die ze willen verwerken. Ze bepalen ook de negatieve overtuigingen die aan de herinnering zijn gekoppeld, evenals de gewenste positieve overtuigingen die ze willen hebben.
 3. Desensitisatie: de persoon wordt gevraagd om zich te concentreren op de traumatische herinnering terwijl ze gelijktijdig worden blootgesteld aan de bilaterale stimulatie. Dit kan bestaan uit het volgen van de vingers van de therapeut met hun ogen, luisteren naar geluiden die afwisselend in het linker- en rechteroor worden afgespeeld, of het voelen van tikken op de handen.
 4. Installatie: in deze fase wordt gewerkt aan het versterken van de gewenste positieve overtuigingen en het verminderen van de negatieve overtuigingen die eerder aan de traumatische herinnering waren gekoppeld. De persoon wordt gevraagd om de positieve overtuigingen te herhalen terwijl ze worden blootgesteld aan de bilaterale stimulatie.
 5. Lichaamsverankering: na het verwerken van de traumatische herinnering en het installeren van de gewenste positieve overtuigingen, wordt er aandacht besteed aan het verankeren van de positieve gevoelens en sensaties in het lichaam, zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn in het dagelijks leven.
 6. Sluiting: aan het einde van elke sessie wordt er gezorgd voor een zachte overgang en ontspanning, en wordt de persoon aangemoedigd om te reflecteren op hun ervaringen en eventuele reacties of nieuwe inzichten op te merken.

EMDR heeft tot doel de traumatische herinnering te verwerken door de emotionele lading ervan te verminderen en nieuwe, adaptieve overtuigingen te versterken.

Trauma verwerken met PMA

PMA, oftewel Progressive Mental Alignment, is een therapeutische methode die gebruikt kan worden om trauma te verwerken en emotionele blokkades op te lossen. Deze methode is ontwikkeld door Jacob Korthuis en is gebaseerd op het idee dat onze overtuigingen en emoties direct verbonden zijn met onze fysieke en mentale gezondheid.

Bij PMA wordt ervan uitgegaan dat trauma en emotionele blokkades ontstaan door onbewuste overtuigingen en de manier waarop we gebeurtenissen interpreteren. Deze onbewuste overtuigingen kunnen diepgeworteld zijn en beïnvloeden onze perceptie van de wereld om ons heen en van onszelf. PMA richt zich op het identificeren en veranderen van deze onbewuste overtuigingen om zo traumatische ervaringen te verwerken.

Hoe werkt PMA?

De methode van PMA maakt gebruik van een combinatie van technieken, waaronder visualisatie, ademhalingsoefeningen en het herkaderen van overtuigingen. Het begint met het bewust worden van de negatieve overtuigingen die verband houden met het trauma. Vervolgens wordt er gewerkt aan het herprogrammeren van deze overtuigingen naar positieve en ondersteunende overtuigingen.

Een belangrijk aspect van PMA is het herbeleven van de traumatische ervaring op een gecontroleerde en veilige manier. Dit gebeurt in een staat van ontspanning, waarbij de persoon zich volledig kan concentreren op de emoties en lichamelijke sensaties die verband houden met het trauma. Door deze emoties en sensaties bewust te ervaren en te erkennen, kunnen ze geleidelijk aan worden losgelaten en getransformeerd.

PMA helpt ook bij het verbinden van de oorspronkelijke traumatische gebeurtenis met de huidige negatieve overtuigingen en emoties die ermee verbonden zijn. Door dit verband te begrijpen, kan de persoon nieuwe perspectieven ontwikkelen en een dieper inzicht krijgen in de oorzaken van hun trauma.

Trauma verwerken met CBT

Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT) is een evidence-based therapiebenadering die specifiek is ontwikkeld om kinderen en adolescenten te helpen bij het verwerken van traumatische ervaringen, waaronder seksueel misbruik. Het is een gestructureerde vorm van cognitieve gedragstherapie die zich richt op het verminderen van symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS), angst en depressie die verband houden met het trauma.

Hoe werkt CBT?

TF-CBT combineert verschillende componenten en technieken om het herstelproces te bevorderen. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke elementen van TF-CBT:

 1. Psycho-educatie: informatie verkrijgen over traumatische stressreacties, de impact van trauma en de behandelingsbenadering. Dit helpt je het trauma te begrijpen en vergroot hun kennis over de symptomen en het herstelproces.
 2. Traumatische herinneringen en emoties verkennen: therapeuten moedigen je aan om over je traumatische ervaringen te praten en de bijbehorende emoties te uiten. Dit helpt bij het verwerken van de herinneringen en het begrijpen van de gevoelens die met het trauma gepaard gaan.
 3. Cognitieve herstructurering: therapeuten werken met je samen om negatieve gedachten en overtuigingen over jezelf, anderen en de wereld na het trauma te identificeren en uit te dagen. Door het vervangen van negatieve gedachten door meer realistische en positieve gedachten, kan de emotionele reactie op het trauma verminderen.
 4. Vaardigheden voor stressmanagement: vaardigheden leren om met stress en angst om te gaan. Dit omvat ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken en het ontwikkelen van copingstrategieën om met moeilijke emoties om te gaan.
 5. Exposure-therapie: geleidelijk worden blootgesteld aan herinneringen aan het trauma in een gecontroleerde omgeving. Dit helpt je om de angst en vermijdingsgedragingen in verband met het trauma te verminderen.
 6. Veiligheid en vertrouwen bevorderen: therapeuten richten zich ook op het versterken van de veiligheid en het vertrouwen, zowel binnen de therapie als in het dagelijks leven. Dit omvat het opbouwen van een sterke therapeutische relatie en het bevorderen van positieve relaties met ondersteunende volwassenen.

Alternatieve therapieën voor traumaverwerking

Er zijn verschillende alternatieve therapieën die soms worden gebruikt als aanvullende benaderingen voor traumaverwerking. Hier zijn enkele voorbeelden van alternatieve therapieën die soms worden gebruikt:

 1. Breathwork: breathwork, ook wel ademwerk genoemd, is een techniek die gericht is op het bewust beheersen en reguleren van de ademhaling. Het omvat verschillende ademhalingspatronen en -technieken die bedoeld zijn om een diepere verbinding met het lichaam, de emoties en de geest tot stand te brengen. Het doel van breathwork is om het zelfbewustzijn te vergroten, stress te verminderen en emotionele blokkades los te laten. Bij traumaverwerking kan breathwork een waardevolle aanvulling zijn, omdat het het zenuwstelsel kan helpen kalmeren en de zelfregulatie kan ondersteunen. Traumatische ervaringen kunnen leiden tot overactiviteit van het zenuwstelsel, met symptomen zoals angst, hypervigilantie en disassociatie. Door middel van specifieke ademhalingstechnieken kan breathwork het zenuwstelsel helpen reguleren, waardoor het lichaam en de geest tot rust kunnen komen.
 2. Fascia release: fascia release, ook wel bekend als fasciatherapie of myofasciale release, is een therapeutische benadering die gericht is op het behandelen van spanningen en beperkingen in het fasciale weefsel van het lichaam. Fascia is een dicht en flexibel bindweefsel dat zich door het hele lichaam bevindt en de spieren, botten, organen en andere structuren omhult. Bij trauma kan de fascia spanning, knopen en verhardingen ontwikkelen als gevolg van fysieke of emotionele stress. Deze spanning kan leiden tot pijn, beperkte bewegingsvrijheid (fibromyalgie), houdingsproblemen en andere symptomen. Fascia release richt zich op het loslaten van deze spanningen en het herstellen van de natuurlijke beweeglijkheid en veerkracht van het fasciale weefsel. Het kan helpen om vastgehouden emoties en trauma-energie in het lichaam vrij te laten en het helingsproces te ondersteunen.
 3. Frequentietherapie: het basisprincipe achter frequentietherapie is dat elke cel, weefsel en orgaan in ons lichaam een specifieke resonantiefrequentie heeft. Wanneer deze frequenties uit balans raken door trauma, stress of ziekte, kunnen er fysieke, emotionele en mentale onevenwichtigheden ontstaan. Frequentietherapie streeft ernaar deze verstoringen te corrigeren door specifieke frequenties toe te passen die resoneren met de disfunctionele gebieden van het lichaam. Er zijn verschillende methoden en technologieën die worden gebruikt in frequentietherapie, waaronder geluidstherapie, kleurentherapie, pulserende elektromagnetische velden en biofeedback-apparaten. Geluidstherapie maakt gebruik van specifieke frequenties en klanken om het zenuwstelsel te kalmeren en de hersengolven te beïnvloeden. Dit kan helpen om stress en angst te verminderen, het lichaam te ontspannen en de emotionele toestand te verbeteren.
 4. Psychedelica & plantmedicijnen: in de jaren 60 werden psychedelica zoals LSD, psilocybine (de werkzame stof in paddo’s en truffels) en mescaline (aanwezig in planten zoals San Pedro cactus) voor het eerst erkend als potentieel therapeutische middelen. Er waren veelbelovende resultaten bij de behandeling van psychische aandoeningen zoals depressie, angst en verslaving, evenals bij het bevorderen van persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Het werd in die tijd toegepast onder gecontroleerde omstandigheden door professionele therapeuten. De afgelopen jaren heeft er een hernieuwde interesse en acceptatie plaatsgevonden wat betreft de therapeutische potentie van psychedelica. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat psychedelica effectief kunnen zijn bij de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, waaronder depressie, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en verslaving. Er zijn ook alternatieve vormen van psychedelische therapie ontstaan, waarbij traditionele inheemse geneeswijzen en plantmedicijnen worden gebruikt, zoals San Pedro, Kambo en Ayahuasca. Daarnaast is microdosing, het regelmatig innemen van zeer kleine hoeveelheden psychedelica zoals truffels of LSD, populair geworden om de gemoedstoestand een positieve boost te geven.
 5. Reiki: reiki is een vorm van energietherapie waarbij een beoefenaar zachte aanrakingen gebruikt om energie te kanaliseren en het natuurlijke genezingsproces te bevorderen. Het doel van Reiki is om de energiebalans in het lichaam te herstellen en emotionele blokkades los te laten.
 6. Acupunctuur: acupunctuur is een oude Chinese geneeskundepraktijk waarbij dunne naalden op specifieke punten in het lichaam worden geplaatst. Het wordt soms gebruikt als aanvullende behandeling voor stress, angst en trauma. Acupunctuur heeft als doel de energiestromen in het lichaam in balans te brengen.
 7. Mindfulness en meditatie: mindfulness en meditatie kunnen helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn, aanwezigheid en acceptatie van de gevolgen van trauma. Door het beoefenen van meditatie en het cultiveren van aandacht kan men leren om met moeilijke emoties om te gaan en een staat van innerlijke rust te bereiken.
 8. Aromatherapie: aromatherapie maakt gebruik van geuren en essentiële oliën om fysieke en emotionele gezondheid te bevorderen. Het kan worden toegepast door middel van massage, inhalatie of toevoeging aan badwater. Hoewel het ontspanning kan bieden en het welzijn kan bevorderen, is het belangrijk op te merken dat het geen behandeling op zich is voor traumaverwerking.
 9. Sjamanistische geneeskunde: sjamanistische geneeskunde is een spirituele praktijk die zich richt op het herstellen van de harmonie tussen lichaam, geest en ziel. Het kan ceremoniële rituelen, trance-reizen, gebruik van kruiden en andere traditionele technieken omvatten. Deze benadering is sterk gerelateerd aan inheemse culturen en kan worden gebruikt als een aanvullende therapie voor traumaverwerking.

Het is belangrijk om te benadrukken dat alternatieve therapieën mogelijk niet geschikt zijn voor iedereen en dat er geen garantie is voor hun effectiviteit bij traumaverwerking. Het is altijd aanbevolen om samen te werken met een gekwalificeerde therapeut of zorgverlener om de beste benadering te bepalen op basis van jouw specifieke behoeften en omstandigheden.

Geboorte- en bevallingstrauma verwerken

Geboorte- en bevallingstrauma’s kunnen een diepgaande impact hebben op zowel moeders als baby’s. Het verwerken van deze traumatische ervaringen is essentieel voor het bevorderen van emotioneel herstel en het opbouwen van een positieve band tussen moeder en kind. Het betrekken van een professionele zorgverlener, zoals een geboorte- of traumatherapeut, kan ondersteuning bieden bij het verwerken van geboorte- en bevallingstrauma’s.

Rebirthing is een therapeutische benadering die gericht is op het verkennen en transformeren van diepe emotionele en energetische patronen die zijn ontstaan tijdens de geboorte en de vroege kindertijd. Het richt zich op het vrijmaken van geblokkeerde emoties en het bevorderen van persoonlijke groei en heling.

Bij het verwerken van bevallingstrauma kan rebirthing een effectieve methode zijn omdat het zich specifiek richt op het herbeleven en helen van de ervaringen rondom de geboorte.

Hoe werkt rebirthing?

Hieronder worden de basisprincipes van rebirthing en hoe het kan helpen bij het verwerken van bevallingstrauma toegelicht:

 1. Ademhalingstechnieken: rebirthing maakt gebruik van specifieke ademhalingstechnieken om een diepere en meer bewuste ademhaling te bevorderen. Deze technieken helpen bij het loslaten van spanning en het bevorderen van ontspanning. Door middel van bewuste ademhaling kan de persoon toegang krijgen tot diepliggende emoties en traumatische herinneringen die verband houden met de geboorte.
 2. Herbeleving van de geboorte: in rebirthing-sessies kan de persoon de geboorte opnieuw beleven, al dan niet in een gecontroleerde setting. Dit proces kan variëren van het visualiseren en verbeelden van de geboorte tot het ervaren van fysieke sensaties en emoties die verband houden met de bevalling. Door deze herbeleving krijgt de persoon de mogelijkheid om onderdrukte emoties en trauma’s rondom de geboorte te erkennen en te verwerken.
 3. Het vrijmaken van geblokkeerde energie: rebirthing richt zich ook op het vrijmaken van geblokkeerde energie die tijdens de geboorte is ontstaan. Door bewuste ademhaling en het loslaten van spanningen kunnen vastgehouden energiepatronen en emotionele blokkades worden losgemaakt. Dit kan helpen bij het bevrijden van onderdrukte emoties en het herstellen van een gezonde energiestroom in het lichaam.
 4. Integratie en heling: na het herbeleven en vrijmaken van bevallingstrauma, wordt er aandacht besteed aan de integratie en heling van de ervaring. Dit kan onder meer het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving omvatten, waarin de persoon de gelegenheid krijgt om de gevoelens en inzichten die zijn ontstaan te verwerken. Therapeutische gesprekken en het delen van de ervaringen kunnen ook deel uitmaken van dit proces.

Trauma pesten verwerken

Pesten kan diepe emotionele wonden achterlaten bij degenen die het hebben ervaren. Het verwerken van pesttrauma is een belangrijk onderdeel van het herstelproces. Het omvat het erkennen van de impact van pesten, het vergeven van de daders, het opbouwen van eigenwaarde en het ontwikkelen van veerkracht. Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken, zoals therapie, om de gevolgen van pesttrauma effectief aan te pakken en te verwerken.

Pesten achter je laten; hoe doe je dat?

Er zijn verschillende vormen van traumaverwerking die kunnen helpen bij het verwerken van de emotionele ballast van pesten. Hier zijn enkele veelvoorkomende benaderingen:

 1. Therapeutische gesprekken: praattherapie, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) of psychodynamische therapie, kan nuttig zijn bij het verwerken van pesttrauma. Een getrainde therapeut kan je helpen om de negatieve effecten van het pesten te begrijpen, destructieve gedachten en overtuigingen te identificeren en te veranderen, en gezonde copingmechanismen op te bouwen.
 2. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): zoals je eerder in dit artikel al hebt kunnen lezen, is EMDR een therapeutische benadering die specifiek is ontwikkeld voor het verwerken van traumatische ervaringen. Het kan ook effectief zijn bij het verwerken van de emotionele gevolgen van pesten.
 3. Creatieve therapieën: creatieve therapieën zoals kunsttherapie, muziektherapie of danstherapie kunnen helpen bij het uiten en verwerken van emoties die verband houden met het pesten. Het gebruik van creatieve expressie kan een veilige en non-verbale uitlaatklep bieden om gevoelens te uiten en te verkennen.
 4. Mindfulness en meditatie: mindfulness en meditatie kunnen helpen bij het ontwikkelen van aandacht en acceptatie van de gevolgen van het pesten. Door je bewust te worden van je gedachten, emoties en lichaamssensaties zonder oordeel, kun je leren om beter met de emotionele ballast om te gaan en veerkracht op te bouwen.
 5. Groepstherapie en ondersteuningsgroepen: deelnemen aan groepstherapie of ondersteuningsgroepen met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad, kan waardevol zijn. Het delen van verhalen, ervaringen en het bieden van onderlinge steun kan bijdragen aan het verwerken van pesttrauma en het opbouwen van een gevoel van verbondenheid.

Het is belangrijk op te merken dat de keuze voor een specifieke vorm van traumaverwerking afhangt van je persoonlijke voorkeuren, behoeften en de ernst van het pesttrauma. Het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een getrainde therapeut om de meest geschikte benadering voor jou te bepalen.

Seksueel trauma verwerken

Seksueel trauma kan diepgaande gevolgen hebben voor het individu, waaronder gevoelens van schaamte, schuld, woede, angst en wantrouwen. Het verwerken van seksueel trauma begint met het erkennen en benoemen van de ervaring, het doorlopen van rouw en het aangaan van de emoties die ermee gepaard gaan.

Professionele hulp, zoals gespecialiseerde therapie of counseling, is vaak van onschatbare waarde bij het verwerken van seksueel trauma. Een ervaren therapeut kan een veilige en ondersteunende omgeving bieden waarin het individu de pijnlijke herinneringen en gevoelens kan uiten en geleidelijk aan kan beginnen met het herstellen van het vertrouwen in zichzelf en anderen. Het verwerken van seksueel trauma omvat ook het herstellen van de eigenwaarde en het opbouwen van gezonde grenzen en relaties.

Hoe verwerk je seksueel trauma?

Er zijn verschillende wetenschappelijk onderbouwde therapieën en benaderingen die effectief kunnen zijn bij het verwerken van seksueel trauma. Hier zijn enkele veelgebruikte en goed onderzochte methoden:

 1. Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT is een veelgebruikte therapeutische benadering die zich richt op het identificeren en veranderen van negatieve gedachten, gevoelens en gedragspatronen. Bij het verwerken van seksueel trauma kan CGT helpen bij het verminderen van angst, schuldgevoelens, schaamte en negatieve overtuigingen die verband houden met het trauma.
 2. Prolonged Exposure Therapy (PE): PE is een vorm van gedragstherapie die gericht is op het verminderen van angst en vermijdingsgedrag door de confrontatie met de traumatische herinneringen en situaties. Het kan effectief zijn bij het verminderen van de intensiteit van traumatische herinneringen en het vergroten van de gevoelens van veiligheid en controle.
 3. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): EMDR is een gestructureerde therapie die gericht is op het verwerken van traumatische herinneringen en het verminderen van de emotionele lading die eraan gekoppeld is. Het maakt gebruik van oogbewegingen of andere vormen van bilaterale stimulatie om de verwerking van het trauma te bevorderen en de negatieve effecten ervan te verminderen.
 4. Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT): TF-CBT is een specifiek ontwikkelde therapie voor kinderen en adolescenten die seksueel trauma hebben meegemaakt. Het combineert elementen van cognitieve gedragstherapie, exposure-therapie en andere technieken om traumatische herinneringen te verwerken, copingvaardigheden op te bouwen en het herstel te bevorderen.
 5. Tantra: Tantra is een spirituele en holistische benadering van seksualiteit en verbinding met het lichaam. Het kan dienen als een aanvullende therapie bij de verwerking van seksueel trauma, omdat het individuen kan helpen om weer in contact te komen met hun lichaam, hun seksualiteit te herontdekken en vertrouwen op te bouwen in hun eigen grenzen en signalen. Lees er meer over in dit artikel: Trauma informed tantra: wat is het en hoe kan het je helpen? – Vidya

Heb jij hulp nodig bij traumaverwerking en weet je niet waar of hoe te starten? Neem dan contact met ons op, misschien kunnen we je adviseren!

Vidya
TAGS:

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *