TOP
Love Psychology

HSP en seksualiteit; op een andere manier plezier aan seks beleven

HSP en seksualiteit

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 17 minuten van je tijd in beslag.

HSP en seksualiteit; een topic welke je niet snel met je collega of buurvrouw bespreekt. Jammer, want zo’n 15 tot 20% van de bevolking zou HSP zijn. Deze groep mensen beleeft aanraking, fysieke sensaties en seks anders dan de meeste anderen, daarom mag er wel wat meer aandacht aan geschonken worden. In dit artikel leer je hoe het zenuwstelsel hier een rol in speelt, waarom het belangrijk is om je grenzen te bewaken en welke subtiele vormen van aanraking en seksualiteit je kunt ervaren om meer te genieten.

Wat is HSP

HSP staat voor “hoogsensitief persoon”. Het is een term die gebruikt wordt om een persoon te beschrijven die een zeer gevoelig zenuwstelsel heeft en sterker reageert op prikkels uit de omgeving dan de gemiddelde persoon. Hoogsensitieve personen kunnen gevoeliger zijn voor bijvoorbeeld geluiden, geuren, licht, emoties van anderen en subtiele veranderingen in hun omgeving. Ze kunnen ook dieper nadenken en intensere emoties ervaren.

Hoogsensitiviteit is geen stoornis, maar eerder een eigenschap die voorkomt bij ongeveer 15-20% van de bevolking. Het concept werd geïntroduceerd door de Amerikaanse psycholoog Dr. Elaine Aron in de jaren 90. Hoewel het niet officieel erkend wordt als medische diagnose, hebben veel mensen baat bij het begrijpen en accepteren van hun hoogsensitieve aard, omdat het hen kan helpen om beter om te gaan met overweldigende situaties en zelfzorg te bevorderen.

HSP kenmerken

Hoogsensitieve personen vertonen verschillende kenmerken die hen onderscheiden van mensen die minder sensitief zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende kenmerken van HSP’s:

 1. Diepgaande verwerking: HSP’s hebben de neiging informatie en prikkels diepgaand te verwerken. Ze analyseren situaties, denken diep na over dingen en hebben een rijke innerlijke belevingswereld.
 2. Overstimulatie: mensen met HSP kenmerken zijn gevoeliger voor overstimulatie door externe prikkels. Harde geluiden, felle lichten, drukke omgevingen of sterke geuren kunnen snel overweldigend zijn en hen uitputten.
 3. Emotionele intensiteit: dezelfde personen ervaren emoties vaak intenser dan anderen. Ze kunnen diep geraakt worden door kunst, muziek, films of persoonlijke interacties. Ze zijn vaak empathisch en kunnen de emoties van anderen gemakkelijk aanvoelen.
 4. Gevoeligheid voor subtiele veranderingen: HSP’s zijn vaak gevoelig voor kleine veranderingen in hun omgeving. Ze merken details op die anderen misschien niet opmerken, zoals een verandering in sfeer of stemming.
 5. Behoefte aan rust en herstel: HSP’s hebben vaak meer behoefte aan rust en hersteltijd na overweldigende ervaringen. Ze hebben tijd alleen nodig om te ontspannen en prikkels te verwerken.
 6. Diepgaande observatie en inzicht: mensen die zich identificeren als HSP’er hebben vaak een scherp observatievermogen en een goed oog voor detail. Ze kunnen subtiliteiten in sociale interacties opmerken en hebben vaak een goed inzicht in anderen.

Kenmerken HSP vrouw

Hoogsensitiviteit kan zich op verschillende manieren uiten, ongeacht het geslacht. Het is echter waar dat bepaalde kenmerken van hoogsensitiviteit vaker worden waargenomen bij vrouwen dan bij mannen. Hier zijn enkele kenmerken die vaak worden geassocieerd met hoogsensitieve vrouwen:

 1. Sterke intuïtie: hoogsensitieve vrouwen hebben vaak sterke intuïtieve vermogens. Ze vertrouwen op hun innerlijke wijsheid en hebben een goed gevoel voor het nemen van beslissingen op basis van hun intuïtie.
 2. Empathie en zorgzaamheid: vrouwen met hoogsensitiviteit zijn vaak zeer empathisch en zorgzaam. Ze hebben een diep begrip en compassie voor anderen, en ze kunnen anderen gemakkelijk aanvoelen en emotioneel ondersteunen.
 3. Sterke emotionele respons: HSP-vrouwen kunnen sterke emotionele reacties hebben op zowel positieve als negatieve gebeurtenissen. Ze ervaren emoties diepgaand en kunnen soms overweldigd raken door intense gevoelens.
 4. Gevoeligheid voor sociale dynamiek: HSP-vrouwen zijn vaak gevoelig voor de subtiele sociale dynamiek en verwachtingen in hun omgeving. Ze zijn zich bewust van non-verbale signalen, stemintonaties en sociale cues, en ze kunnen snel de stemming van anderen aanvoelen.
 5. Behoefte aan zelfzorg en balans: hoogsensitieve vrouwen hebben vaak behoefte aan tijd voor zelfzorg en het creëren van een gebalanceerd leven. Ze begrijpen de noodzaak van rust, stilte en tijd voor reflectie om hun energieniveau te behouden.

Het is belangrijk op te merken dat deze kenmerken niet exclusief zijn voor hoogsensitieve vrouwen. Hoogsensitiviteit kan zich op individuele basis verschillend manifesteren, en er zijn ook mannen die vergelijkbare kenmerken vertonen.

Overgevoelig zenuwstelsel

Mensen met HSP hebben over het algemeen een overgevoelig zenuwstelsel. Hoog Sensitieve Personen (HSP) reageren diepgaander en intenser op zowel interne als externe prikkels. Dit omvat zintuiglijke prikkels zoals geluiden, geuren, visuele stimuli, tastzin en smaken, evenals emotionele prikkels zoals stemmingen en energie van anderen.

Het zenuwstelsel van mensen met HSP is gevoeliger voor deze prikkels en verwerkt ze op een diepgaandere en gedetailleerdere manier. Ze merken vaak subtielere nuances op, ervaren meer emotionele diepgang en reageren intenser op situaties. Deze verhoogde gevoeligheid kan zowel positieve als negatieve effecten hebben, afhankelijk van de context en de manier waarop iemand ermee omgaat.

Het overgevoelige zenuwstelsel van mensen met HSP kan ervoor zorgen dat ze sneller overweldigd raken door overmatige prikkels, zoals drukke omgevingen, harde geluiden of sterke geuren. Het kan ook hun emotionele welzijn beïnvloeden, waardoor ze dieper worden geraakt door emoties en stressvolle situaties.

Het begrijpen van de overgevoeligheid van het zenuwstelsel kan mensen met HSP helpen bij het nemen van de nodige zelfzorgmaatregelen, zoals het verminderen van blootstelling aan overmatige prikkels, het creëren van rustige omgevingen en het nemen van tijd voor herstel en zelfreflectie. Het kan ook belangrijk zijn om gezonde grenzen te stellen en technieken aan te leren om het zenuwstelsel te kalmeren, zoals ademhalingsoefeningen, meditatie en ontspanningstechnieken.

Hoewel het overgevoelige zenuwstelsel van mensen met HSP uitdagingen met zich mee kan brengen, heeft het ook voordelen. Ze hebben vaak een diepgaander begrip van subtiliteiten, zijn empathisch en intuïtief, en kunnen genieten van rijke en betekenisvolle ervaringen. Het is belangrijk om de overgevoeligheid van het zenuwstelsel te erkennen en te waarderen als onderdeel van de unieke eigenschappen en gaven van mensen met HSP.

Verhoogd bewustzijn van fysieke sensaties

Doordat deze groep mensen een overgevoelig zenuwstelsel heeft, hebben ze een verhoogd bewustzijn van fysieke sensaties en een diepgaand contact met hun eigen lichaam. Ze kunnen zeer gevoelig zijn voor aanrakingen en verschillende fysieke prikkels.

Mensen met HSP ervaren vaak fysieke sensaties intenser dan anderen. Dit kan betekenen dat aanrakingen, zoals zachte strelingen of een stevige druk, dieper worden waargenomen en een sterkere emotionele respons kunnen oproepen. Dit kan zowel positief als negatief zijn, afhankelijk van de context en de persoonlijke voorkeuren.

Vanwege hun versterkte waarneming en gevoeligheid, kunnen mensen met HSP een sterke verbinding hebben met hun eigen lichaam. Ze kunnen nauwkeurig de signalen en behoeften van hun lichaam aanvoelen, zoals vermoeidheid, honger of behoefte aan rust. Maar ook opwinding, verlangen en seksuele energie.

HSP en seksualiteit

Mensen met HSP ervaren opwinding, sensuele verlangens en seksualiteit veel intenser vanwege hun verhoogde gevoeligheid voor fysieke sensaties. Dit kan verschillende aspecten omvatten:

 1. Fysieke sensaties tijdens seksuele opwinding: personen met HSP kunnen de fysieke sensaties die gepaard gaan met seksuele opwinding intenser ervaren. Dit kan betrekking hebben op sensaties zoals tintelingen, warmte, hartslag en ademhaling, waardoor het gevoel van opwinding krachtiger wordt.
 2. Emotionele intensiteit: HSP’s hebben vaak een diepgaandere emotionele beleving, wat ook van toepassing kan zijn op seksuele verlangens en intimiteit. Ze kunnen dieper worden geraakt door emotionele connectie en intimiteit, wat kan leiden tot een versterkt gevoel van verlangen en seksuele energie.
 3. Gevoeligheid voor subtiele prikkels: Personen met HSP kunnen gevoeliger zijn voor subtiele prikkels en signalen, ook op seksueel gebied. Ze kunnen bijvoorbeeld subtielere aanrakingen, geluiden of geuren intensiever ervaren, wat hun seksuele beleving kan versterken.

| Lees ook: De dans van de zeven sluiers is ritueel de liefde bedrijven |

HSP en seksualiteit: intense hoogtepunten

Vrouwen met HSP kunnen door hun hooggevoeligheid sneller tot een orgasme komen en soms zelfs verschillende soorten orgasmes. Maar het is belangrijk om op te merken dat seksualiteit een zeer individuele ervaring is en dat dit sterk kan variëren van persoon tot persoon, ongeacht of ze HSP hebben of niet.

Hooggevoeligheid kan de seksuele ervaring beïnvloeden op verschillende manieren. Dit kan betekenen dat bepaalde aanrakingen, stimulatie of seksuele prikkels intenser worden waargenomen. Sommige vrouwen met HSP kunnen hierdoor gevoeliger zijn voor seksuele stimulatie en mogelijk sneller tot een orgasme komen.

Daarnaast kan de diepgaande emotionele beleving van vrouwen met HSP bijdragen aan een intenser orgasme. De sterke emotionele verbinding en het vermogen om subtiliteiten op te merken, kunnen de seksuele ervaring verrijken en verschillende soorten orgasmes mogelijk maken, zoals clitorale orgasmes, vaginale orgasmes, gemengde orgasmes of andere sensaties die als orgasme worden ervaren.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de ervaring van seksualiteit en orgasmes sterk individueel is en afhankelijk is van verschillende factoren, waaronder persoonlijke voorkeuren, lichaamsbewustzijn, stimulatietechnieken, emotionele verbinding en de context van de seksuele ervaring.

Huilen na seks

Huilen na seks, ook ik heb daar ervaring mee en veel over gesproken met vriendinnen. Er zijn verschillende redenen waarom vooral vrouwen na seks kunnen huilen. Na veel overleg met elkaar en online research, zijn we tot de conclusie gekomen dat er 5 mogelijke oorzaken zijn die ervoor zorgen dat je moet huilen na seks:

 1. Emotionele ontlading: seks kan intense gevoelens en emoties oproepen, zoals liefde, verbondenheid, geluk, of zelfs verdriet. Huilen kan een vorm van emotionele ontlading zijn, waarbij de opgebouwde spanning of emoties worden losgelaten.
 2. Hormonale veranderingen: tijdens seksuele opwinding en orgasme komen er verschillende hormonen vrij, zoals oxytocine, endorfine en prolactine. Deze hormonen kunnen een gevoel van euforie en geluk veroorzaken, maar ze kunnen ook leiden tot emotionele kwetsbaarheid en tranen.
 3. Verwerking van emoties: seks kan bepaalde emoties naar boven brengen die verband houden met persoonlijke ervaringen of trauma’s. Huilen na seks kan een manier zijn om deze emoties te verwerken en ermee om te gaan.
 4. Overweldigende intimiteit: intieme momenten kunnen zeer intens zijn en een gevoel van kwetsbaarheid met zich meebrengen. Voor sommige mensen kan dit gevoel van diepe verbondenheid en intimiteit overweldigend zijn, wat kan resulteren in tranen.
 5. Culturele invloeden: In sommige culturen wordt huilen na seks als een normale reactie beschouwd en kan het worden geassocieerd met vreugde, opluchting of een spirituele ervaring.

Huilen na seks is een natuurlijke en gezonde manier zijn om emoties te uiten en te verwerken. Als het echter regelmatig voorkomt en problematisch is voor de persoon die huilt, kan het nuttig zijn om met een professional te praten, zoals een seksuoloog of therapeut, om dieper in te gaan op de onderliggende oorzaken.

HSP en seksualiteit is ook: vertrouwen, vertragen en verbinden

Hoewel orgasmes misschien sneller ervaren kunnen worden, spelen veiligheid en vertrouwen een belangrijke rol voor HSP-vrouwen wanneer het gaat om seksualiteit. Zij hebben doorgaans behoefte aan een veilige en vertrouwde omgeving om zich open te kunnen stellen voor seksuele intimiteit. Vertrouwen, vertraging, intimiteit en emotionele verbinding zijn vaak nodig voordat zij zich comfortabel voelen bij seksuele interacties.

Hoogsensitieve vrouwen kunnen ook sneller overprikkeld raken, ook op seksueel gebied. Daarom is het van groot belang dat zij hun grenzen kennen en communiceren, en dat er een balans wordt gevonden tussen stimulatie en rust om overweldiging te voorkomen.

Zachte seks

Vrouwen die kenmerken hebben van HSP geven aan vaker behoefte te hebben aan zachte seks. Zachte seks wordt beschouwd als een intieme en tedere vorm van seksuele interactie. Het uit zich door middel van zachtheid, geduld en aandacht voor elkaars behoeften en comfort. In plaats van nadruk te leggen op fysieke kracht of intensiteit, staat zachte seks bekend om zijn focus op emotionele verbondenheid en sensuele genoegens.

Tijdens zachte seks kunnen partners langzamer en voorzichtiger te werk gaan. Ze kunnen elkaars lichaam verkennen met tedere aanrakingen, strelingen en kussen. Er is aandacht voor het opbouwen van seksuele spanning en het genieten van het moment, waarbij er ruimte is voor communicatie en het uitwisselen van verlangens.

Zachte seks draait vaak om het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving waarin beide partners zich comfortabel voelen. Het kan onder andere betekenen dat er meer nadruk wordt gelegd op voorspel, het maken van verbinding en oogcontact, het nemen van de tijd om opgewonden te raken en het stimuleren van erogene zones. Er is aandacht voor elkaars wensen en grenzen, en er wordt gecommuniceerd over wat wel en niet prettig is.

Liefdevol vrijen

Liefdevol vrijen verwijst naar seksuele interacties die doordrenkt zijn van liefde, zorgzaamheid en verbondenheid tussen partners. Het draait om het creëren van een intieme en emotionele band tijdens de seksuele ervaring. Liefdevol vrijen gaat verder dan louter fysieke bevrediging en richt zich op het vervullen van de emotionele en spirituele behoeften van beide partners.

Voor mensen met Hooggevoeligheid (Highly Sensitive Person – HSP) kan liefdevol vrijen een nog grotere betekenis hebben. Voor HSP’s is seksuele intimiteit een intense ervaring, zowel op fysiek als emotioneel niveau. Ze zijn gevoeliger voor subtiele nuances in aanrakingen, geluiden en geuren, waardoor liefdevol vrijen een diepere impact op hen heeft. Ze kunnen meer behoefte hebben aan een veilige en vertrouwde omgeving om zich open te stellen voor seksuele intimiteit.

Iedereen kan een eigen invulling aan liefdevol vrijen geven en daarom lijkt het ook op zachte seks. Voor HSP’s betekent liefdevol vrijen dat er meer aandacht wordt besteed aan het creëren van een kalme en rustgevende omgeving. Het kan inhouden dat er voldoende tijd wordt genomen voor voorspel, emotionele verbinding, eye gazing en het geleidelijk opbouwen van seksuele opwinding. Het respecteren van grenzen en het open communiceren over behoeften en verlangens zijn ook essentiële aspecten van liefdevol vrijen.

Leuk om mee te oefenen: Wheel of Consent

Het Wheel of Consent, ontwikkeld door Dr. Betty Martin, is een model dat een kader biedt om verschillende dynamieken van het geven en ontvangen van aanraking en andere vormen van toestemming en grenzen binnen relaties te begrijpen en te verkennen.

Het Wheel of Consent van Betty Martin kan geschikt zijn voor vrouwen met hoog sensitieve personen (HSP) omdat het model zich richt op bewuste communicatie, persoonlijke grenzen en het respecteren van iemands behoeften en verlangens. HSP’s hebben vaak een diepgaandere gevoeligheid voor prikkels en ervaren emoties intenser, wat van invloed kan zijn op hun grenzen en comfortniveaus bij aanraking en andere vormen van intimiteit.

Het Wheel of Consent biedt een kader dat vrouwen met HSP kan helpen om beter contact te maken met hun eigen grenzen en verlangens, en om deze op een duidelijke en respectvolle manier te communiceren naar hun partners. Het model benadrukt ook het belang van instemming en keuzevrijheid, wat kan helpen bij het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin de behoeften van vrouwen met HSP worden erkend en gerespecteerd.

Bovendien benadrukt het Wheel of Consent het belang van gelijkwaardigheid en wederzijds respect in relaties. Voor vrouwen met HSP kan dit bijdragen aan het verminderen van overweldiging en stress, omdat ze zich gesteund voelen in het aangeven van hun grenzen en het nemen van tijd en ruimte voor zelfzorg.

| Lees ook: Subtiele aanraakspelletjes voor genot en opwinding |

Hoe werkt het Wheel of Consent?

Het Wheel of Consent richt zich op vier kwadranten die verschillende aspecten van het geven en ontvangen omvatten:

 1. Nemen: dit kwadrant houdt in dat iemand actief handelt en neemt wat ze willen, terwijl ze de grenzen en verlangens van de ander respecteren. Het draait om het erkennen van persoonlijke verlangens en het nemen van verantwoordelijkheid voor het communiceren en handelen binnen die grenzen.
 2. Toestaan: dit kwadrant gaat over het ontvangen van wat iemand wil en het zich openstellen voor de ervaring. Het gaat om het volledig toestaan van de ander om te geven wat ze willen, terwijl men hun eigen grenzen en verlangens in de gaten houdt.
 3. Volgen: dit kwadrant houdt in dat iemand de leiding van de ander volgt en doet wat de ander wil. Het gaat om het afstemmen op de behoeften en verlangens van de ander en daarop reageren, terwijl men ook hun eigen grenzen respecteert.
 4. Dienstbaar zijn: dit kwadrant gaat over het geven aan de ander wat ze willen, terwijl men ook hun eigen behoeften en grenzen in acht neemt. Het gaat om het geven vanuit een plek van vrijwilligheid en bereidheid, zonder dwang of opoffering van de eigen grenzen.

Het Wheel of Consent biedt een raamwerk om bewustzijn te ontwikkelen over toestemming, grenzen, verlangens en communicatie binnen intieme relaties en kan helpen bij het bevorderen van wederzijds respect en welzijn. Het is bedoeld als een hulpmiddel voor persoonlijke groei en het creëren van gezonde en bewuste relaties.

Marielle Spronck is Wheel of Consent expert en legt in deze video uit hoe de kwadranten precies werken, want er kan nog veel meer over verteld worden.

Tantra

Wanneer seks voor een HSP vrouw al snel te onpersoonlijk, rauw of niet subtiel genoeg qua aanraking is, kan tantra misschien ook interessant zijn. Tantra is een oude spirituele traditie die seksualiteit benadert als een bron van diepe verbinding, bewustzijn en spirituele groei. Het legt de nadruk op de vereniging van lichaam, geest en ziel, en het bewust omgaan met aanraking, energie en seksuele intimiteit.

Voor hoogsensitieve vrouwen kan tantra aantrekkelijk zijn vanwege de volgende redenen:

 1. Bewuste aanraking: tantra moedigt bewuste aanraking aan, waarbij de focus ligt op het ervaren en geven van plezier in het moment. Dit kan resoneren met hoogsensitieve vrouwen, die vaak een diepe verbinding met hun lichaam en sensaties hebben.
 2. Energiebewustzijn: tantra benadrukt het bewustzijn en de circulatie van seksuele energie. Hoogsensitieve vrouwen hebben vaak een sterke gevoeligheid voor energieën, en het verkennen van seksualiteit als een energetische ervaring kan hen in staat stellen om een diepere verbinding met zichzelf en hun partner te ervaren.
 3. Intimiteit en emotionele verbinding: tantra legt veel nadruk op de emotionele verbinding en intieme communicatie tussen partners. Dit kan aansluiten bij de behoefte van hoogsensitieve vrouwen aan veiligheid, vertrouwen en diepgaande verbinding bij seksuele interacties.
 4. Rust en vertraging: tantra moedigt aan om seksuele ervaringen te benaderen met een kalme en langzame benadering. Dit kan gunstig zijn voor hoogsensitieve vrouwen, omdat het hen de ruimte geeft om te ontspannen, prikkels te verwerken en overstimulatie te voorkomen.

| Lees ook: Wat is tantra seks en hoe doe je het? |

6 tips om als HSP’er te genieten van seks

Als hoogsensitief persoon (HSP) zijn er verschillende manieren waarop je kunt genieten van seksuele ervaringen. We geven enkele tips:

 1. Creëer een veilige en vertrouwde omgeving: zorg ervoor dat je je op je gemak voelt en een gevoel van veiligheid en vertrouwen hebt bij je partner. Dit kan helpen om eventuele angstgevoelens of overprikkeling te verminderen.
 2. Communiceer openlijk: communicatie is essentieel. Bespreek je behoeften, verlangens en grenzen met je partner. Wees open over wat wel en niet goed aanvoelt, zodat je seksuele ervaringen kunt aanpassen aan jouw comfortniveau.
 3. Neem de tijd: neem voldoende tijd voor seksuele activiteiten, inclusief voorspel en verkenning. Hierdoor kun je je lichaam en geest geleidelijk aan de ervaring laten wennen en stimulatie op een meer ontspannen manier ontvangen.
 4. Ontspanning en self-care: besteed aandacht aan ontspanning en self-care, zowel vóór als na seksuele activiteiten. Neem de tijd om te ontspannen, ademhalingsoefeningen te doen, mediteren of andere activiteiten te doen die je helpen om tot rust te komen.
 5. Luister naar je lichaam: wees bewust van de signalen van je lichaam tijdens seksuele activiteiten. Als iets ongemakkelijk aanvoelt of te overweldigend wordt, neem dan een pauze of geef dit aan bij je partner. Respecteer je eigen grenzen en geef jezelf toestemming om je comfortabel te voelen.
 6. Leer de werking van je zenuwstelsel begrijpen: tussen je genitaliën, anus, tepels en je brein strekt zich een soort neurologische snelweg uit, beter bekend als je ruggengraat. Samen met het brein vormt deze snelweg het centrale zenuwstelsel, dat op verschillende manieren een cruciale rol speelt in het reguleren van je seksuele ervaring. Omdat HSP’ers een overgevoelig zenuwstelsel hebben, is het essentieel om hier kennis over op te doen, zodat er meer ontspanning ontstaat en je meer kunt genieten van seksualiteit. Tip: de 21 Daagse Kalmeer je Zenuwstelsel. Een online cursus van onze partner Bureau Breinfijn, klik hier voor meer info: 21 Daagse Kalmeer je Zenuwstelsel
 7. Verken je eigen seksualiteit: neem de tijd om je eigen lichaam en seksualiteit te verkennen. Leer wat voor jou plezierig en opwindend is. Dit kan helpen om je bewust te worden van je eigen behoeften en wensen, en het vergemakkelijkt de communicatie met je partner.

Het is belangrijk om te onthouden dat iedere persoon uniek is, inclusief HSP’s. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander. Het is een proces van zelfontdekking en het vinden van wat het beste voor jou werkt op het gebied van seksualiteit. Wees geduldig met jezelf en geef jezelf de ruimte om je eigen seksuele ervaringen vorm te geven op een manier die past bij jouw behoeften en comfortniveau.

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *