TOP
Trauma Talk

Trauma bonding & fibromyalgie; wat is de link?

Trauma bonding & fibromyalgie

Het lezen van dit artikel neemt ongeveer 9 minuten van je tijd in beslag.

Trauma bonding & fibromyalgie, is er een link? Diverse onderzoeken laten inderdaad zien dat onder traumaslachtoffers vaker dan gemiddeld fibromyalgie voorkomt. Maar niet alleen fibromyalgie; ook FNS, CVS en SOLK komt vaak voor onder mensen met een traumaverleden. En dit zijn precies de mensen die een trauma bonding relatie aantrekken.

Trauma bonding is een psychologisch fenomeen waarbij een persoon een intense emotionele band ontwikkelt die ervaren wordt als echte liefde, met iemand die bewust of onbewust jouw onverwerkte pijn en trauma doet herleven. Deze band is gebaseerd op de onvoorspelbaarheid en de afwisseling van positieve en negatieve ervaringen die het slachtoffer heeft met de partner. Hierdoor raak je gehecht aan de ander, ook al doet hij of zij je pijn en is er sprake van misbruik.

Herkenning op onbewust niveau

Bij trauma bonding is sprake van een emotioneel trauma dat onbewust wordt herkend. Mensen hebben namelijk vaak onbewust de neiging om te worden aangetrokken tot mensen en situaties die hen herinneren aan hun onopgeloste emotionele trauma’s uit het verleden. Dit kan ertoe leiden dat ze zich onbewust aangetrokken voelen tot mensen die hen misbruiken of pijn doen. Dit patroon komt overeenkomt met hun eerdere ervaringen.

Wanneer iemand trauma ervaart, kan het zijn dat hun lichaam en geest reageren op manieren die hen helpen te overleven op dat moment. Deze reacties kunnen echter later in het leven problemen veroorzaken, zoals een gevoel van disassociatie, vermijdingsgedrag, depressie, angst en andere symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

| Lees ook: Wat is trauma bonding en wat zijn de kenmerken? |

Onveilige jeugd

Hechtingsproblematiek is vaak een oorzaak van trauma bonding relaties. Mensen die in hun jeugd onveilig gehecht zijn geraakt, bijvoorbeeld door emotionele verwaarlozing, misbruik of afwijzing, hebben vaak moeite om gezonde en veilige relaties aan te gaan als volwassene. Deze ervaringen kunnen leiden tot diepe emotionele littekens en patronen van ongezonde hechting.

Onveilig gehechte personen hebben vaak een negatief zelfbeeld en vinden het moeilijk om anderen te vertrouwen. Daarnaast hebben ze een hogere kans op depressie, angst en andere psychische problemen. Deze gevoelens kunnen ertoe leiden dat ze zich aangetrokken voelen tot relaties waarin ze onbewust worden bevestigd in hun overtuiging dat ze waardeloos zijn of geen gezonde relatie verdienen. Ze kunnen ook moeite hebben red flags op te merken, omdat deze negatieve patronen zo diep verankerd zijn in hun psychologie.

| Lees ook: Trauma bonding is een verslaving |

Link tussen jeugdtrauma en fibromyalgie

Fibromyalgie wordt gedefinieerd als een chronische aandoening gekenmerkt door wijdverspreide pijn, vermoeidheid, gevoeligheid van de gewrichten en spieren. Het is een veelvoorkomende musculoskeletale aandoening. Musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn een verzamelnaam voor de problemen (pijn, jeuk, prikkelingen, warmte, krampen, stijfheid) van de musculoskeletale structuren (de spieren, de pezen, de ligamenten, de zenuwen en de gewrichten met het kraakbeen en de slijmbeurs). Fibromyalgie wordt vaak niet begrepen en regelmatig verkeerd gediagnosticeerd.

Er is geen duidelijke oorzaak voor fibromyalgie en tot nu toe geen volledige genezing. Nieuw onderzoek suggereert echter dat er een verband is tussen trauma tijdens de ontwikkelingsjaren en pijnlijke aandoeningen zonder duidelijke oorzaak, vooral fibromyalgie.

Wat is fibromyalgie?

De bron ligt bij neuropatronen in de hersencellen. Zij geven verkeerde prikkels door aan alle zenuwen in het lichaam, gevormd door opvoeding, trauma’s, leefomgeving en zelfs geboortetrauma. Fibromyalgie zelf is een zuurstof tekort in de spieren en bindweefsels. Het wordt ook wel “bindweefsel reuma” genoemd. Dit alles zorgt voor de vele pijnsensaties. Maar fibromyalgie geeft ook darmklachten, slaaploosheid, hartkloppingen, slecht zicht, mentale onrust, ontstekingen in de gewrichten of organen.

Vandaar ook dat fibromyalgie onderdeel is van TMS. TMS staat voor Tension Myositis Syndrome en daar vallen veel auto-immuunziektes onder: reuma, PTSS, chronische darmontsteking, depressies, zelfs rsi en hernia’s.

Als mensen vanwege trauma lang in de overlevingsstand hebben gestaan, worden de mitochondriën aangetast die voor de energie in het lichaam zorgen en dat kan fibromyalgie veroorzaken.

Onderzoek naar fibromyalgie

Fibromyalgie kan het gevolg zijn van ernstige stress die permanente veranderingen in de hersenen en het centrale zenuwstelsel veroorzaakt. Onderzoek geeft aan dat ernstige stress en misbruik tijdens de kindertijd de hersenen overspoelen met cortisol, wat van invloed is op de manier waarop korte- en langetermijnherinneringen worden opgeslagen. Vooral de hippocampus, het deel van de hersenen dat geassocieerd wordt met het creëren van herinneringen, wordt beïnvloed.

Trauma tijdens de kindertijd kan zo’n verhoogde gevoeligheid voor pijn veroorzaken dat zelfs een zachte aanraking of wind die over het gezicht waait pijnlijke ervaringen kunnen zijn. In 2013 is een onderzoek gepubliceerd in Naturopathic Doctor News & Review over de link tussen jeugdtrauma en fibromyalgie. Een van de onderzoekers zegt:

Fibromyalgie kan zich uiten als fysieke pijn, maar het is de mentaal-emotionele pijn die behandeling vereist, en op een mentaal-emotioneel niveau. Het is niet het fysieke lichaam dat pijn lijdt. Sterker nog, de meeste fibromyalgiepatiënten ervaren minder pijn bij beweging – er is geen bewijs van structurele of fysiek destructieve processen. Het lichaam van iemand met fibromyalgie draagt vaak de last van emotionele wonden – van verlating, verwaarlozing, misbruik. We moeten hier rekening mee houden wanneer een patiënt ons vertelt dat ze “overal pijn hebben en het nooit stopt.”

| Lees ook: Mentale schade, fysieke klachten en ziekten na toxische relatie |

Dis-ease; uit balans als gevolg van trauma

Pijn is een interpretatie van bepaalde stimuli door de hersenen. Het is een manifestatie van boven naar beneden. Pijn wordt niet gecreëerd door het gebied (of de gebieden) van het lichaam waar de pijn wordt ervaren; in plaats daarvan ervaart dat gebied van het lichaam pijn omdat de hersenen de aandacht daarop richten. In het eenvoudigste voorbeeld doet een gebroken voet pijn omdat de hersenen erkennen dat er iets aan de breuk moet worden gedaan. Een verstuikte enkel doet pijn omdat de hersenen de noodzaak erkennen om rust te nemen zodat herstel kan plaatsvinden. Een patiënt met fibromyalgie heeft vaak pijn omdat de hersenen de noodzaak erkennen om een leven vol traumatische ervaringen te verwerken. Fibromyalgie is geen disease, geen ziekte, maar een boodschap van de hersenen die je uit balans halen (dis-ease) om je te motiveren met het trauma aan de slag te gaan.

Recent onderzoek

Eind 2022 is er een vergelijkbaar onderzoek gedaan naar de link tussen jeugdtrauma en fibromyalgie en een van de onderzoekers zegt daarover:

Voor zover wij weten, is dit een van de weinige studies die de kenmerken van traumatische gebeurtenissen bij een steekproef van vrouwen met fibromyalgie systematisch en chronologisch heeft beoordeeld. De resultaten hebben aangetoond dat de meest voorkomende traumatische gebeurtenissen, vooral in de vorm van fysiek misbruik, seksueel misbruik en emotioneel misbruik, zich hebben voortgezet tot in de volwassenheid, waarbij de typologie is veranderd en zich voornamelijk manifesteerde in de vorm van het overlijden van geliefden, intimidatie en fysiek misbruik, verkrachting, misbruik of seksueel geweld. Deze gegevens zijn klinisch relevant omdat ze suggereren dat vrouwelijke fibromyalgie-patiënten chronisch en herhaaldelijk worden blootgesteld aan verschillende soorten stressvolle of ingrijpende gebeurtenissen gedurende hun leven, wat de verschijning van voortdurend re traumatisering zou verklaren en dat het zeer hoge percentage van PTSS-diagnoses in onze steekproef zou verklaren.

De meerderheid van de deelnemers (71,5%) voldeed aan de diagnostische criteria voor de huidige posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deelnemers meldden traumatische gebeurtenissen te hebben meegemaakt gedurende hun hele leven, vooral in de kindertijd en vroege adolescentie, in de vorm van emotioneel misbruik, emotionele verwaarlozing, seksueel misbruik en fysiek misbruik. Traumatische gebeurtenissen voorspellen zowel een slechte kwaliteit van leven als een mate van pijn op volwassen leeftijd. Alle patiënten vertoonden klinisch relevante niveaus van angst, depressie, slapeloosheid, suïcidale gedachten en pijn, evenals somatische comorbiditeiten (het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen) en een slechte kwaliteit van leven. Pijnniveaus voorspelden symptomen van angst, depressie, dissociatie en slapeloosheid. 84% van de steekproef had een of meer traumatische gebeurtenissen meegemaakt vóór het begin van de pijn.

| Lees ook: Food for the brain – vitamine D bij trauma, PTSS en depressie |

Trauma bonding & fibromyalgie

De gegevens uit het onderzoek benadrukken de klinische complexiteit van patiënten met fibromyalgie en de rol van kindertrauma bij het ontstaan en het in stand houden van fibromyalgie. Evenals de hoge comorbiditeit tussen angst, depressie, somatische symptomen en fibromyalgie. Het onderzoek ondersteunt ook het idee dat fibromyalgie-patiënten naarmate ze ouder worden, verder worden blootgesteld aan hertraumatisering, bijvoorbeeld in liefdesrelaties en andere naaste relaties die ze aantrekken.

Dus kun je aan de hand van deze onderzoeken stellen dat er een link is tussen trauma bonding & fibromyalgie? Ja, want jeugdtrauma, met name rondom het thema hechting, ligt altijd aan de basis van trauma bonding. Een relatie gebaseerd op trauma bonding ontstaat altijd op basis van niet geheel trauma dat elkaar aantrekt en vaak ook weer afstoot. Het zorgt voor een patroon van verwarring, controle, misbruik en intensiteit. Met andere woorden; mensen met onverwerkt trauma hebben een grotere kans om in een trauma bond relatie te raken, waarbij ze als gevolg van alle stress fysieke pijn kunnen krijgen in de vorm van fibromyalgie.

| Lees ook: Herken het patroon van trauma bonding |

Trauma bonding & narcisme

Ee relatie met een narcist is ook vaak gebaseerd op trauma bonding, waarbij de een meer in de rol van dader zit (ook vaak met een traumaverleden) en de ander de empaat is. De empaat heeft vaak ook een trauma achtergrond en dus trekken ze elkaar aan op basis van ongeheelde pijn; de basis van een traumaverbinding.

Een onderzoek uit 2018 uitgevoerd door onderzoekers van de City University of New York, University of Cambridge en University College London heeft aangetoond dat jeugdtrauma mogelijk een positieve invloed kan hebben op het vermogen tot empathie. Volgens de studie kan trauma leiden tot een versterkte persoonlijke ontwikkeling, wat zich kan uiten in een verbeterd vermogen om zich in te leven in anderen. Slachtoffers van jeugdtrauma zouden deze vaardigheid ontwikkelen als een manier om de negatieve effecten van hun ervaringen te compenseren.

In 2015 voerde een vergelijkbaar onderzoek in Vlaanderen uit, waaruit een soortgelijke conclusie naar voren kwam: vrouwen die in hun kindertijd fysiek en/of seksueel misbruik hebben meegemaakt, vertoonden meer empathische zorg voor anderen dan vrouwen zonder een traumatisch verleden. Dit zijn juist de vrouwen die narcistische partners aantrekken. We hebben er een heel artikel aan gewijd: Trauma bonding met narcist.

Fibromyalgie onder narcistisch misbruik

Een poll geplaatst door Vidya in verschillende Facebook groepen laat zien dat er onder slachtoffers van narcistisch misbruik inderdaad sprake is van fibromyalgie en andere psychosomatische klachten als gevolg van de stress die een relatie met een narcist geeft.

Zit jij in een trauma bond (traumaverbinding)?

Misschien herken je je in wat je net gelezen hebt. Je voelt dat je in een relatie zit van uitersten. Je weet dat er iets niet klopt. Het ene moment voelt geweldig en zijn jullie verliefd, het andere moment is harteloos en eenzaam. Hoge pieken worden afgewisseld met diepe dalen. Trauma bonding kan de onderliggende oorzaak zijn, waar coping mechanismen als verlatingsangst en codependency uit ontstaan. Twijfel je of jouw relatie ontstaan is op basis van een trauma verbinding? Download dan hier de gratis checklistTrauma Bonding Checklist – Vidya Shop

Praten met lotgenoten

In deze Facebook groep van Vidya kun je lotgenoten ontmoeten en met elkaar ervaringen uitwisselen. Het doel is om samen te delen & helen. De groep is privé en de inhoud alleen zichtbaar voor deelnemers uit de groep: Trauma Bonding – samen helen & delen.

Help ons meer bewustzijn te creëren

We zouden het enorm waarderen als je ons bereik helpt te vergroten. Op Instagram en Facebook delen we dagelijks inspiratie, quotes en meer, maar let op: hier moet je waarschijnlijk vanaf dit jaar € 11 euro lidmaatschap voor gaan betalen. Zie dit artikelTelegram daarentegen is en blijft gratis. Hier is ook geen sprake van censuur. We zouden het enorm waarderen als je ons op alle drie de kanalen volgt zodat we zoveel mogelijk mensen bewuster mogen maken. Thanks for the support! 

Vidya Telegram
Vidya Facebook
Vidya Instagram

Vidya

«

»

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *